BREAKING NEWS

Senin, 11 Maret 2013

Inilah Makhluk Allah yang Paling Sempurna
Pati – Terciptanya manusia menurut Al-Quran adalah bermula dari sepasang manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Insan ini pada mulanya hidup di dalam syurga, akan tetapi mereka melanggar perintah Allah maka mereka diturunkan ke bumi. Setelah berada di bumi, sepasang manusia ini kemudiannya telah beranak-pinak menjaga dan menjadi wakilNya di dunia baru ini.

Tugas manusia amat berat untuk menjadi penjaga bumi. Dengan tugas berat yang bakal di pikul oleh manusia maka Allah memberikan segala sesuatu kepada manusia iaitu dianugerahi ilmu pengetahuan dengan segala kelebihan kemudian ditetapkan menjadi khalifah di bumi ini.

Satu kebijaksanaan Allah yang sempat di tentang oleh iblis dan dipertanyakan oleh malaikat melalui (surah Al-Baqarah ayat 33) … 

“ ….Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka, nama-nama mereka (manusia)….” 

Setelah Adam menyebut nama-nama itu kepada Malaikat , akhirnya Malaikat pun tahu bahawa hakikatnya manusia mampu menjaga dunia.

Daripada uraian ini sebenarnya kita umat manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Diberikan segala ilmu pengetahuan, memperoleh kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lain. Inipun telah dijelaskan dalam (surah Al-Baqarah ayat 34) …. 

“….Kemudian kami katakan kepada para Malaikat: Bersujudlah kamu kepada Adam”; maka merekapun bersujud kecuali iblis, dia enggan serta takbur dan maka inilah ia termasuk di dalam golongan orang-orang yang kafir….” 

Dengan ini jelas menunjukkan bahawa manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, bahkan Malaikat sekalipun. 

Diperjelaskan lagi di dalam surah-surah seperti di bawah ini: 

“…. Dan kalau Kami menghendaki sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah………….. “ ( Al-A’raaf, ayat 176) 

“…. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala(dari kebajikan) dan ia mendapat seksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya…..” (Al-Baqarah, ayat 286). Demikianlah uraian-uraian kajian yang disampaikan nara sumber dalam acara pengajian senin rutin dwi mingguan Kantor Kementerian Agama Kab. Pati yang dihadiri oleh Kepala Kankemenag, pejabat struktural dan fungsional serta segenap pegawai di lingkungan kankemenag kab. Pati pada tanggal 4 maret lalu. 

Sumber : Kemenag Jateng


 
Copyright © 2015 MI RAUDLATUS SYUBBAN Support By Madrasah TV - Madrasah Lebih Baik, Maka Lebih Baik Madrasah.