BREAKING NEWS

Senin, 11 Maret 2013

Download POS dan Kisi-kisi UAMBN Tahun 2013Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam yang meliputi mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak Akhlah Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, dan Bahasa Arab pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah perlu diselenggarakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dan perlu ditetapkan ketentuan khusus.

Silahkan Download POS dan Kisi-kisi UAMBN Tahun Pelajaran 2012/2013 pada link dibawah ini :

Keputusan Dirjen pendis No. 21 tahun 2013.
Lampiran 1 : Prosedur Operasional Standar (POS).
Lampiran 2 : Kisi-kisi UAMBN PAI dan Bahasa Arab Madrasah Tahun 2013.

 
Copyright © 2015 MI RAUDLATUS SYUBBAN Support By Madrasah TV - Madrasah Lebih Baik, Maka Lebih Baik Madrasah.